Parodontit

Parodontit, eller tandlossning, är världens vanligaste infektionssjukdom som leder till att tändernas fäste i käken långsamt förstörs. Om sjukdomen inte behandlas leder den på sikt till att tänder lossnar. Optimal munhygien är avgörande i behandlingen av denna sjukdom. Andra viktiga faktorer är ärftlighet och rökning. Genom ett bra team-arbete mellan patient och behandlare kan man nå bra resultat.

Dålig andedräkt samt blödning från tandköttskanten med svullnad och ömhet, det är varningssignaler på att något är fel. I mellanrummet mellan tänderna hittar vi de första tecknen.

Vad kan man göra?

Det är den onda cirkeln som måste brytas. All tandsten måste bort och hygienen återställas fullt ut. Vi måste tyvärr lägga ett stort ansvar på patienten. Det är ett tufft jobb – men vi hjälper dig!

Comments on this entry are closed.