Lagningar

Lagningar – Fyllningar, krona el inlägg?

Beroende på hålet/skadans storlek och omfattning kan man välja olika material. De vanligaste materialen är komposit (plast), keramer (porslin) och guld.

Det är många synpunkter att ta hänsyn till när man skall välja fyllning. Tandskadans storlek och läge, fyllningens hållbarhet och påverkan på munmiljön, för att inte tala om kostnader och utseendet hos fyllningen. Alternativen är många. Vi diskuterar tillsammans vad som är bäst för dig.

Comments on this entry are closed.