Implantat

Implantat är idag en väl etablerad behandlingsform med mycket goda lyckade resultat. Vi kan genomföra hela behandlingen, från installation av fixtur (skruv) till färdig krona. I mer komplicerade fall har vi ett gott samarbete med specialistkliniker.

Comments on this entry are closed.